Weet Waar Je Koopt keurmerk

Tijdens Eurosonic Noorderslag 2022 is kenbaar gemaakt dat Weet Waar Je Koopt een nieuwe weg in is geslagen. Behalve dat Weet Waar Je Koopt nu een officiële stichting is, wordt er met een mooie subsidie hard gewerkt aan een grote bewustwordingscampagne, die in juni wordt gelanceerd. Daarnaast is er het doel dat Weet Waar Je Koopt een structurele positie inneemt in de branche; woekerhandel is namelijk niet zomaar uit te bannen en campagnes blijven zodoende hard nodig. Om te voorkomen dat Weet Waar Je Koopt aan het einde van 2022 als een nachtkaars uitgaat, is het noodzakelijk dat we samen optrekken. 

We nodigen alle branchegenoten dan ook uit een jaarlijkse bijdrage te doen. Met deze financiële bijdrage mag er allereerst gebruik gemaakt worden van het officiële artwork en logo-materiaal van Weet Weer Je Koopt. Hier zit patent op en het is dan ook verboden om het logo zonder toestemming te gebruiken. Hiermee is controle verzekerd en kunnen we zoveel mogelijk voorkomen dat het logo onrechtmatig wordt geplaatst, en niet terecht komt op plaatsen waar deze niet thuis hoort, bijvoorbeeld op websites van frauduleuze secondary ticketverkopers.  

Daarnaast kunnen we ook ná de grote campagne van dit jaar, de communicatie en bewustwording rondom Weet Waar Je Koopt voortzetten. Dat is van groot belang voor de continuïteit van het platform en daarmee de toekomst van een gezonde evenementenbranche. 

Binnenkort wordt meer duidelijk over de hoogte van de bijdrage, de werkwijze en het betaalsysteem. Hierover worden de branchegenoten persoonlijk geïnformeerd en uiteraard wordt het dan ook uitgelegd op deze website.